AUDIO SAFE LOGO ORGINAL GOLD

Motor

Vflex Moto

En stor favorit hos våra motorcyklist kunder är vår motor propp.
Självklart passar den även till alla typer av motorsporter men även cyklister uppskattar den för att slippa vind och trafikljud.
Visste du att om när man kör i 100 km/h på motorcykel kommer man upp i över 100 decibel. Det är just de höga frekvenser som påverkar din hörsel negativt. Redan vid 60 km/h är risken för permanent hörselskada stor.
Det gör att man känner sig både trött, okoncentrerad samt i vissa fall yr.
Motor proppen är inte så djup detta för att den inte skall ta i hjälmen med smärta till följd.                         
Använder du intercom kommer du uppleva att du hör den bättre och klarare då vindbruset sorteras bort
MC proppen levereras med 1 styck filter på 27 decibel vilket vi rekommenderar men kan även fås med 22 eller 21 decibel.
Givetvis finns MC proppen i ett antal olika färger och det levereras utan snöre. Snöret är en ljudbärare och som gör att man upplever ett skrapande ljud i hörselskyddet. 

Exempel på ljudnivåer i hjälmen och hur länge man tål dessa.

   Hastighet   Ljudnivå   Tidsexponering
   40 km/h   85dB   8h
   60 km/h   90dB   2,5h
   100 km/h   100dB   15min
   140 km/h   105dB   4,5min