AUDIO SAFE LOGO ORGINAL GOLD

Samarbete kring tinnitus

Audiosafe har ett samarbete med Lunds universitet för att hjälpa dem med rekryteringen till en studie där personer med Tinnitus kan medverka för att finna ett framtida verktyg för att lindra Tinnitus.
De letar just nu efter deltagare till ett forskningsprojekt där man undersöker hur olika typer av individanpassad förstärkning av omgivningsljud kan lindra tinnitus.
Deltagande i studien innebär 4-6 besök, samt besvarande av enkäter online vid 3 tillfällen, under ett års tid. Vid ditt första besök undersöks din hörsel, vid det andra besöket anpassas hörapparater efter din hörsel och din tinnitus, och vid tredje och fjärde besöket kontrolleras hur mycket hörapparaterna använts. Om du inte använt hörapparater förut bjuds du även in till magnetkameraundersökning vid två tillfällen.
För att komma i fråga som deltagare måste du ha tinnitus, vara över 18 år gammal och kunna tänka dig att använda hörapparater under ett års tid.